Adresseret omdeling

Adresseret omdeling

Adresseret omdeling er oplagt, hvis du kender din modtager ved navn. Det er en billigere løsning end almindelig forsendelse som brev. Adressen skal være påtrykt, eller vi kan omdele efter en adresseliste.
Vi omdeler adresserede tryksager for fx:

  • Kundeklubber 
  • Firmasportsklubber
  • Fagforeninger